Svefntruflanir eru vel þekktar hjá konum á árunum og mánuðunum fyrir tíðahvörf, á sjálfu breytingaskeiðinu og eftir tíðahvörf. Rannsóknir á alþjóðavísu sýna að allt að 63% kvenna um og eftir tíðahvörf finna fyrir svefntruflunum. Í íslenskri rannsókn þar sem 690 fimmtugar konur tóku þátt voru svefntruflanir og þreyta algengustu einkennin. Oftar en einu sinni í viku áttu 23% kvennanna erfitt með að sofna á kvöldin, 48% vöknuðu upp á næturnar og 34% vöknuðu of snemma á morgnanna. Þreyta (53%) og syfja (50%) voru því algeng einkenni sem konur upplifðu að degi til. Konur í rannsókninni sem fengu hitakóf voru líklegri til að upplifa svefntruflanir.

Kvíði tengdur breytingaskeiðinu fengið litla athygli og flestar konur fá ekki viðeigandi meðferð

Af þeim konum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu tæplega fjórðungur þeirra leitað læknis vegna kvíða og spennu. Kvíði tengdur breytingaskeiði hefur fengið litla athygli bæði í rannsóknum og fræðiritum þrátt fyrir áhrif þess á lífsgæði. Margt bendir til þess að kvíði á breytingaskeiðinu sé að einhverju leyti frábrugðinn hefðbundnum kvíða, þar sem kvíðinn er oftast vægur og er ekki stöðugur. Konur á breytingaskeiði eru því oft á tíðum síður greindar með kvíða og fá ekki viðeigandi meðferð.

Önnur ástæða þess er sú að sum einkennanna líkjast hefðbundnum einkennum tíðahvarfa eins og svitamyndun og ör hjartsláttur.

Vítahringur kvíða og svefntruflana

Sterk tengsl eru á milli kvíða og svefntruflana. Svefnleysi getur mjög auðveldlega ýtt undir kvíða þar sem erfitt getur reynst að takast á við daglegar skyldur eftir takmarkaðan nætursvefn. Þegar við erum illa sofin erum við síður í tilfinningalegu jafnvægi, þráðurinn er stuttur og geta jafnvel léttvægir atburðir komið okkur úr jafnvægi. Kvíði getur síðan orðið til þess að erfitt getur verið að ná slökun og því erfitt að festa svefn á kvöldin, viðhalda samfelldum svefni og ná djúpsvefni. Langvarandi svefnskortur getur því hæglega haft áhrif á kvíða þannig að úr verður vítahringur þar sem kvíðinn veldur svefnleysi sem svo magnar upp kvíðann.

Þú getur sofið betur með Sefitude!

Sefitude frá Florealis er eina lyfið á Íslandi við svefntruflunum og vægum kvíða sem fæst án lyfseðils í apótekum. Sefitude inniheldur útdrátt úr garðabrúðurót (Valeriana) en róandi áhrif jurtarinnar hafa lengi verið viðurkennd og staðfest í klínískum samanburðarrannsóknum.

Sefitude er hvorki sljóvgandi né ávanabindandi

Sefitude getur dregið úr því að fólk vakni oft upp á nóttunni og stuðlar þannig að samfelldum svefni. Verkun jurtarinnar kemur fram smám saman og til að ná ákjósanlegum áhrifum er mælt með samfelldri notkun í 2-4 vikur. Mikilvægt er að Sefitude er hvorki sljóvgandi né ávanabindandi og má nota allt frá 12 ára aldri. Jurtalyfið er góður kostur fyrir þá sem ekki vilja nota lyfseðilsskyld svefnlyf.

Hér má lesa meira um Sefitude og sölustaði.

Gagnlegar upplýsingar

Notkun við vægum kvíða: 1 tafla 1-3 sinnum á dag fyrir fullorðna og 1 tafla 1-2 sinnum á dag fyrir ungmenni 12-18 ára. Ef nota á við bæði kvíða og svefntruflunum er síðasta taflan tekin ½-1 klst. fyrir svefn.

Notkun við svefntruflunum: 1 tafla ½-1 klst. fyrir svefn fyrir fullorðna og ungmenni eldri en 12 ára. Ekki ráðlagt börnum yngri en 12 ára, þunguðum konum eða konum með barn á brjósti.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Leitið læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkun. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Heimildir: