Margar konur glíma við endurteknar þvagfærasýkingar, en um 60% kvenna fá sýkingu einhvern tímann á lífsleiðinni og allt að þriðjungur þeirra fær endurtekna sýkingu innan 6 mánaða. Allir geta fengið blöðrubólgu, en líffræði kvenna, meðganga, breytingaskeið og sjúkdómar s.s. sykursýki auka líkur á sýkingu.

Blöðrubólga er almennt meðhöndluð með sýklalyfjum, en á undanförnum árum hefur ónæmi gegn sýklalyfjum aukist töluvert sem gerir meðferð ýmissa sýkinga erfiða. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) og aðrar alþjóðlegar stofnanir hafa lýst því yfir að sýklalyfjaónæmi sé ein mesta ógn við heilbrigði sem mannkynið stendur frammi fyrir í dag.

Lyngonia – eina viðurkennda meðferðin án lyfseðils

Lyngonia vinnur gegn einkennum vægra þvagfærasýkinga. Jurtalyfið byggir á virkum efnum úr sortulyngi (e. uva-ursi) sem hafa bakteríuhemjandi virkni og verka staðbundið í þvagrásinni. Lyngonia hefur því ekki áhrif á bakteríuflóru annars staðar í líkamanum, eins og þekkist með hefðbundin sýklalyf. Best er að byrja að taka Lyngonia um leið og einkenna verður vart. Lyfið er ekki ætlað sem fyrirbyggjandi meðferð.

Lyngonia fæst í öllum apótekum án lyfseðils og inniheldur pakkningin allt að þrjá meðferðarskammta. Nánari upplýsingar má finna á Algengar spurningar um Lyngonia.

Skráð örugg notkun í yfir 40 ár

Lyngonia inniheldur virk efni úr sortulyngi, en jurtin er á meðal elstu lækningajurta á Íslandi. Hún hefur staðfesta virkni í klínískum rannsóknum og skráða örugga notkun í Evrópu í yfir 40 ár. Lyngonia er fyrsta jurtalyfið á Íslandi til að fá leyfi Lyfjastofnunnar.

Hvað eru jurtalyf?

Jurtalyf eru mjög vel skilgreind og þurfa að uppfylla sömu gæðakröfur og hefðbundin lyf. Þau veita vægari meðhöndlun og þar með vægari auka- og milliverkanir en hefðbundin lyf, sem gefur einstaklingum meiri tækifæri til sjálfsmeðhöndlunar við vægum, en algengum kvillum. Til að jurtalyf fái skráningu þarf að sýna fram á gæði, öryggi og verkun og er skráningin trygging fyrir því að varan uppfylli skilyrði heilbrigðisyfirvalda.

Gagnlegar upplýsingar

Lyngonia er jurtalyf sem hefð er fyrir og ætlað konum eldri en 18 ára eftir að alvarleg veikindi hafa verið útilokuð af lækni. Notkun er 2 töflur 2-4 sinnum á dag og ekki skal nota lyfið lengur en í eina viku. Ef einkenni eru viðvarandi í meira en 4 daga eða versna við notkun skal hafa samband við lækni. Ekki á að nota Lyngonia ef truflun er á nýrnastarfsemi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðil fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is og á www.florealis.is/lyngonia