Kvensjúkdómar

Ástin á meðgöngu og eftir fæðingu

september 19, 2019

Höfundur:

Hilda Friðfinnsdóttir, Yfirljósmóðir

Meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítala.

 

Í gegnum starf mitt sem ljósmóðir hef ég átt fjölmörg samtöl við nýbakaðar mæður. Í flestum tilfellum hafa þær ekki fengið nægilega fræðslu um hvaða áhrif meðganga og fæðing barns getur haft á líkamlegt samband para og hjóna. Flestar konur eru líka óundirbúnar fyrir þær breytingar sem verða á líkamanum eftir fæðingu og að takast á við minnkaða kynlöngun.

 


Mynd: Andrea Bertozzini

Eru ekki ein

Tímabil meðgöngu, fæðingar og sængurlegu er eitt stærsta breytingatímabilið í lífi fólks. Þetta tímabil hefur einnig mikil áhrifi á líkamlega nánd para þar sem mjög dregur úr löngun kvenna meðan á því stendur. Margar konur finna fyrir mjög lítilli eða jafnvel engri kynlöngun á meðgöngu, minnkaðri tíðni samfara og hafa minni ánægju af þeim. Þessar breytingar geta enn verið til staðar sex mánuðum eftir fæðingu, foreldrar eru óviðbúnir þessum breytingum og telja sig gjarnan vera eina í þessari stöðu.

Á meðgöngu

Meðgangan er tími mikilla andlegra og líkamlegra breytinga hjá konum. Þreyta og andleg vanlíðan getur haft áhrif á löngun í makann á meðgöngu en ánægja í parsambandinu spilar líka stórt hlutverk. Konur sem eru ánægðar í sínum samböndum upplifa almennt meiri ánægju og löngun í ástaratlot. Þær eru jákvæðari gagnvart móðurhlutverkinu og hafa minni einkenni þreytu og þunglyndis á meðgöngunni. Þeir líkamlegu kvillar sem valda því að verulega dregur úr  löngun kvenna á meðgöngu eru ógleði, þreyta, bakverkir, brjóstaeymsli en einnig skortur á þekkingu og áhyggjur af því að skaða barn í móðurkviði.

Eftir fæðingu

Rannsóknir sýna að um 90% para stunda samfarir á fimmta mánuði meðgöngu. Innan við 20% kvenna eru hinsvegar farnar að stunda samlífi með makanum 4 vikum eftir fæðingu en tólf vikum eftir fæðingu er meirihluti kvenna orðinn virkur að nýju. Í íslenskri rannsókn frá 2012 lýstu konur enn minni löngun og minni tíðni samfara sex mánuðum eftir fæðingu. Flestar konur kvíða því að fara af stað að nýju eftir fæðingu og hafa þær lýst því þannig að þær vilji drífa það af. Vandamál sem getur komið upp hjá nýjum foreldrum er meiri löngun hjá feðrum en mæðrum en misræmi í væntingum getur haft áhrif á sambandið.

Margir þættir spila inn í

Margir þættir hafa sýnt sig hafa áhrif á líkamlega nánd eftir fæðingu en það eru fyrst og fremst brjóstagjöfin, sársauki við samfarir og líkamlegar breytingar á spangarsvæði sem eru líklegustu orsakavaldar þess að konur fresta því að byrja að stunda ástarlíf með makanum á ný.  Helsta orsök sársauka við samfarir eftir fæðingu er áverkar á spöng og hringvöðva endaþarms vegna áhaldafæðinga. Konur sem upplifa sársauka og þær sem hafa börn sín á brjósti eru líklegri til að upplifa minni löngun, minni tíðni samfara og minni ánægju af samlífinu miðað við tímann fyrir meðgöngu. Þrátt fyrir þetta er lítill munur á kynhegðun kvenna sem fæða börn sín um fæðingarveg og þeirra sem fæða með keisaraskurði þó að þær síðarnefndu verði oft virkar aðeins fyrr. Hins vegar kljást konur sem fæða með keisaraskurði við færri vandamál  tengt ástarlífinu þrem mánuðum eftir fæðingu en konur sem fætt hafa um fæðingarveg en þessi munur er ekki lengur marktækur sex mánuðum eftir fæðingu.

Brjóstagjöf getur dregið úr löngun

Flestar rannsóknir benda til að brjóstagjöf hafi neikvæð áhrif á kynlöngun kvenna og í kanadískri rannsókn kom í ljós að konur sem brjóstfæddu börn sín voru marktækt seinni til að stunda ástaratlot á ný eftir fæðingu en konur sem höfðu ekki börn sín á brjósti. Íslenskar konur sem eru með börn sín á brjósti virðast upplifa brjóstin sem uppsprettu næringar fyrir börnin en ekki sem hluta af kynímynd þeirra. Varðandi sjálfsmyndina virðist líkamsímyndin sveiflast talsvert í barneignaferlinu og mikið samspil er á milli líkamlegrar og andlegrar líðanar sem iðulega hefur áhrif á konurnar.

Skortur á tíma og orku orsakar minni nánd í samböndum og minni löngun. Foreldrarnir eru að fóta sig í nýju hlutverki með nýjum einstaklingi og þurfa að finna jafnvægi milli foreldrahlutverksins og sambandsins við makann. Nýbakaðar mæður eru oft þreyttar og gera meiri kröfur til umhverfis og aðstæðna fyrir nánar stundir en áður. Þær þurfa meiri tíma og orku til að örvast og truflast auðveldlega þegar barnið er í sama herbergi. Feðurnir hafa meiri þörf fyrir faðmlög og kossa en mæðurnar og benda rannsóknir til þess að mæðurnar séu í svo mikilli líkamlegri nánd við börn sín í gegnum brjóstagjöfina að þær hafi ekki eins ríka þörf fyrir nándina með maka sínum. Sumar konur hafa tilhneigingu til að forðast kossa og faðmlög til að skapa ekki væntingar hjá makanum.

Mikilvægt að ræða saman

Barneignatímabilið er það æviskeið sem einkennist af miklum breytingum og væntingum. Allir verðandi og nýbakaðir foreldrar eiga sér þann draum að þessi tími sé dásamlegur í alla staði. Nauðsynlegt er að parið geti rætt saman um vonir sínar í tengslum við lífið í kringum barnsburðinn. Ástarlífið er mikilvægur hluti lífsins hjá flestum pörum og það er gott að vera undir það búinn að kynhvötin geti minnkað og að vita að það er ekki óeðlilegt. Það er gott fyrir parið að geta rætt saman af einlægni því þannig eru mestar líkur á að báðir foreldrar verði ánægðir.

 

Tengdar greinar

samfarir og óþægindi á kynfærum

Sæðisvökvi – óþægindi eftir samfarir sem erfitt er að tala um

kláði í leggöngum

Kláði í leggöngum og á klofsvæði – hvað er til ráða?

 

Tengdar vörur frá Florealis

Liljonia – Við óþægindum í leggöngum

Rosonia  – Við óþægindum á kynfærum

Smaronia – Við þurrki í leggöngum

 

 

Kvensjúkdómar

Sæðisvökvi – óþægindin eftir samfarir sem erfitt er að tala um

september 12, 2018

Eftir samfarir finna sumar konur fyrir óþægindum á kynfærum og í leggöngum.  Ástæðan getur tengst sæðisvökva sem liggur að þessum svæðum eftir samfarir og veldur kláða og sviða.

samfarir og óþægindi á kynfærum

 

Eðlilegt sýrustig í leggöngum er 3,8-4,2 en sýrustig sæðisvökva er 7,2-8,0. Þessi sýrustigsmunur gæti verið skýring á þeim óþægindum sem sumar konur finna fyrir stuttu eftir samfarir og er mun líklegri skýring en að um ofnæmi fyrir sæði sé að ræða eins og stundum er talið.

 

Sæðisvökvinn getur valdið brenglun á sýrustigi legganganna hjá sumum konum og valdið ójafnvægi í bakteríuflórunni.  Það getur leitt til ítrekaðra meðferða, jafnvel með sýklalyfjum, sem getur dregið úr áhuga á að stunda samfarir til að þurfa ekki enn einn sýklalyfjakúrinn.

 

Hvað er til ráða?

Ráðlegt er að skola burtu sæðisvökvann af húðinni fljótlega eftir samfarirnar.

Aldrei á að skola upp í leggöng, það veldur einungis skaða og verri einkennum!

 

Til að koma í veg fyrir ójafnvægi í bakteríuflóru er hægt að nota í leggöng vörur sem stuðla að réttu sýrustigi eftir samfarir. Þannig er mögulegt að stytta tímann sem kláðinn varir.

 

Hægt er að setja túrtappa upp í leggögn strax að loknum samförum og láta hann liggja í nokkrar mínútur til að losna við sæðisvökvann. Að því loknu má setja upp hylki eða töflur sem stuðla að bættu flórujafnvægi.

 

Einnig er hægt að nota smokk svo sæðisvökvinn fari ekki í leggöngin ef ekkert annað virkar.

 

Eftir skolun er gott að bera á krem sem verndar húðina fyrir sæðisvökva sem getur skilað sér út síðar og þannig komið í veg fyrir mögulega ertingu á þessu svæði dagana á eftir.  Krem sem ætluð eru fyrir bleyjubörn virka oft mjög vel því þau mynda eins og hjúp sem hrindir frá sér og valda ekki sviða þó húðin sé viðkvæm.

 

Höfundur: Aðalbjörg Björgvinsdóttir, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir

 

Tengdar greinar

kláði í leggöngum

Kláði í leggöngum og á klofsvæði og hvað er til ráða?

óþægindi í leggöngum

Má nota sápu á kynfærasvæðið?

 

Tengdar vörur frá Florealis

 

Kvensjúkdómar

Má nota sápu á kynfærasvæðið?

júlí 10, 2018

Höfundur: Aðalbjörg Björgvinsdóttir, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir

Algengt er að konur noti ekki sápu á kynfærasvæði. Mikið er um auglýsingar að nota eigi sápu með réttu sýrustigi eða að svæðið þoli ekki sápur. Þessi áróður verður til þess að konur nota einungis vatn við þvotta á kynfærasvæðinu.

Töluvert mæðir á kynfærasvæðinu. Blóð og útferð liggur oft í dömubindum og jafnvel þvag ef einhver þvagleki er til staðar. Húðin verður fyrir nuddi við samfarir og getur því verið viðkvæm og aum fyrst á eftir ásamt því að sæðisvökvi liggur að svæðinu. Raki og sviti getur haldist á svæðinu einkum ef miklar húðfellingar eru til staðar.  Allt þetta veldur því að kynfærasvæðið er ekki almennilega þurrt stóran hluta sólarhringsins.

 

Slíkt áreiti er líklegasta orsökin fyrir óþægindum á þessu líkamssvæði frekar en sápunotkun. Húðin á ytri kynfærum kvenna er ekki svo frábrugðin annarri húð líkamans sem fólk þvær með hefðbundum sápum.  Það sama gildir um kynfærasvæði karla enda fer lítið fyrir markaðssetningu á sérhönnuðum sápum fyrir kynfæri karla.

 

Í einhverjum tilvikum getur vissulega verið um ofnæmi að ræða fyrir vissum húðsápum, þvottaefni undirfata eða einhverju efni í dömubindum en það er allt annað mál.

 

Konur geta lent í slæmum vítahring þegar þær þvo ekki kynfærasvæði með sápu og hreinsa þá ekki almennilega svæðið. Það getur síðan valdið því að húðin verður viðkvæm með tilheyrandi eymslum og óþægindum.  Við slíkt ástand getur venjuleg sápa valdið sviða og meiri óþægindum og þá er sápunni kennt um.

 

Konur geta notað sína vanalegu sápu og þvegið kynfærasvæðið líkt og önnur svæði líkamans. Mikilvægt er að skola sápuna vel af þar eins og annars staðar. Ég fæ oft þá spurningu hvort í lagi sé að bera sápu á allt kynfærasvæðið og er svarið við því já. Oft safnast mikil óhreinindi í fellingarnar milli skapabarmanna og gott er að þvo þau burt.

 

Þegar húðin verður fyrir miklu áreiti eins og á blæðingatíma, eftir samfarir eða annað sem gæti gert húðina viðkvæma má nota sömu  krem og fyrir bleyjubörn til að verja húðina fyrir frekara áreiti.

 

Mikilvægt er að muna að aldrei á að þvo upp í sjálf leggöngin.

Kvensjúkdómar

Viðtal um kvenlínu Florealis

maí 29, 2018

Elsa þróunarstjóri okkar fór í fróðlegt viðtal í þættinum Mannlíf á sjónvarpsstöðinni Hringbraut nýlega. Sjón er sögu ríkari:

Kvensjúkdómar

Sortulyng – Náttúrulegt ráð við blöðrubólgu

apríl 12, 2018

Blöðrubólgur eða þvagfærasýkingar eru sérstaklega algengar á meðal kvenna. Sumar fá slíkar sýkingar endurtekið. Lyngonia frá Florealis er viðurkennt jurtalyf við endurteknum þvagfærasýkingum hjá konum en það inniheldur útdrátt úr sortulyngi. Um er að ræða fyrsta jurtalyfið á Íslandi sem var viðurkennt af Lyfjastofnun. Þar sem að sortulyngið í Lyngonina er á meðal elstu lækningajurta sem notaðar hafa verið á Íslandi þá tókum við saman smá fróðleik um þessa frábæru jurt og lyfjavirkni hennar.

Saga notkunar

Sortulyng (Arctostaphylos uva-ursi) hefur verið notað til lyfjagerðar allt frá annarri öld eftir Krist. Það hefur verið notað við ýmsum kvillum, til að mynda sem þvagræsandi, sótthreinsandi, við nýrnabólgu og nýrnasteinum. Frumbyggjar Ameríku hafa notað jurtina við höfuðverk, til að koma í veg fyrir skyrbjúg og til að meðhöndla þvagfærasýkingar. Áður en súlfalyf voru uppgötvuð var aðallega notað sortulyng við blöðrubólgu og skyldum sýkingum. Enskt heiti jurtarinnar er ,,bearberry” og eru laufblöð hennar nýtt til lyfjagerðar.

 

Viðurkennd notkun Til að meðhöndla einkenni af vægri, endurtekinni þvagfærasýkingu, eins og brunatilfinningu við þvaglát og/eða tíð þvaglát hjá konum, eftir að alvarlegri sýkingar hafa verið útilokaðar.
Aukaverkanir Þekktar aukaverkanir eru magaverkir, ógleði og uppköst. Tíðni aukaverkanna er ekki þekkt.
Meðganga og brjóstagjöf Ekki er mælt með því að taka lyfið á meðgöngu eða við brjóstagjöf.
Milliverkanir Engar þekktar.
Varúðarorð Lyfið er ekki ætlað karlmönnum né börnum yngri en 18 ára.
Ef vart verður við einkenni eins og hita, sársauka við þvaglát, krampa eða blóð í þvagi við notkun á lyfinu er ráðlagt að hafa samband við lækni. Sortulyng getur valdið því að þvag verði græn-brúnt að lit.
Ofskömmtun Engin tilfelli skráð.

 

Klínískar rannsóknir

Virkni og öryggi sortulyngs byggist á áralangri notkun plöntunnar til lækninga. Ekki hafa verið gerðar klínískar rannsóknir á áhrifum sortulyngs eins og sér á þvagfærasjúkdóma, en gerðar hafa verið rannsóknir á virkni jurtarinnar í blöndum með öðrum jurtum. Rannsóknir sortulyngs á dýrum sýna fram á bakteríuhemjandi virkni, en ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum til að staðfesta virkni sortlyngs á þvagfærasýkingar í mönnum.

Heimildir

Pharmaceutical Press Editorial Team. 2013. Herbal Medicines, 4th Edition. Pharmaceutical Press, London, UK

Lyfjaforskrift Evrópsku lyfjamálastofnunarinnar

Matsskýrsla Evrópsku lyfjamálastofnunarinnar

 

Tengdar vörur

lyngonia

Lyngonia við endurteknum þvagfærasýkingum

Kvensjúkdómar

Kláði í leggöngum og á klofsvæði og hvað er til ráða?

apríl 5, 2018

Höfundur: Aðalbjörg Björgvinsdóttir, fæðinga- og kvensjúkdómalæknir

 

Kláði í leggöngunum er mjög algengur hjá konum og getur hann verið mismikill eftir tímabili ævinnar en einnig hvar konan er stödd í tíðahringnum. Ýmsar ytri aðstæður geta haft áhrif á kláðann og ástæðurnar geta verið margar. Ekki er óalgengt að konur lendi í vítahring einkenna og reyna að sporna við þeim með alls kyns ráðum og efnum sem hafa raunverulega enga þýðingu og í sumum tilfellum halda vítahringnum við.

 

Þrusku eða það sem oftast er kallað sveppasýking  þekkja flestar konur af eigin raun.  Hér er ekki um eiginlega sýkingu að ræða því sveppurinn getur átt heima í leggöngunum og á húðinni en í eðlilegu ástandi er hann í lágmarki og veldur ekki óþægindum. Ytri aðstæður eins og mikil streita, inntaka sýklalyfja, óvenjumiklir þvottar og kynlíf geta aukið líkur á þrusku.

 

Þrusku fylgir aukin klessukennd hvít útferð sem er lyktarlítil. Oftast fylgir kláði í leggöngum og á klofsvæði og ef sýkingin hefur verið lengi geta henni fylgt roði og eymsli.

 

Stundum finna konur helst fyrir einkennum þrusku utan við leggöngin á klofsvæði og ytri skapabörmum. Oft getur þetta verið vandamál hjá konum sem eru í yfirþyngd og mjúkvefir gera það að verkum að ekki kemst loft á svæði sem liggja saman. Þar verður raki og hiti sem eru kjöraðstæður fyrir sveppinn til vaxtar.

 

Ef grunur er um þrusku/sveppasýkingu má skoða sig í spegli því oft má sjá einkennandi húðbreytingar á kynfærasvæði. Húðbreytingarnar eru oft hringlaga, ljósari innst en dekkri til kantanna. Innri skapabarmar eru oft rauðir og þrútnir.

 

Bacterial vaginosis eða flóruójafnvægi er einnig algengt vandamál. Þetta er oft kallað bakteríusýking en er ekki sýking þar sem um er að ræða ofvöxt af loftfirrtum bakteríum. Þessar bakteríur er að finna í leggöngunum eins og sveppina en við breytt sýrustig fá þær tækifæri til að fjölga sér óeðlilega. Það hefur í för með sér eymsli, þunnfljótandi, illa lyktandi útferð, oft eins og vond fiskilykt.  Þessi lykt getur verið svo sterk að konum finnist að þetta hljóti allir að finna en það er sjaldast raunin.

 

Helstu ástæður geta verið þær sömu og sveppasýkingar, þ.e. streita og álag, sýklalyfjanotkun eða í sumum tilfellum tengt samförum. Þegar einkennin tengjast samförum finna konur fyrir þeim í einn til tvo daga en það getur þó varað lengur þar sem sumar konur eru viðkvæmari fyrir þessu en aðrar. Þetta getur valdið innri togstreitu hjá konum og dregið úr löngun til kynlífs.

 

Hormónatengt

Þegar breytingaskeiðið nálgast minnkar hormónið estrogen í líkamanum sem veldur mörgum af þeim óæskilegu einkennum sem tengjast breytingaskeiðinu. Slímhúð legganganna verður þynnri og viðkvæmari og það veldur óþægindum við samfarir ásamt kláða og þurrki sem getur dregið úr löngun til kynlífs.  Vegna breytinganna á slímhúðinni geta einnig aukist líkur á þrusku og flóruójafnvægi.

 

Svipuð einkenni geta einnig komið fram hjá konum með börn á brjósti. Slímhúð legganganna verður þunn og viðkvæm og því getur fylgt þurrkur og kláði ásamt óþægindum við samfarir.

 

Blæðingar

Sumar konur eru svo næmar fyrir hormónasveiflum að þær geta fundið fyrir þurrki og kláða í leggöngum seinustu dagana fyrir blæðingar.  Þetta er tengt eðlilegum hormónasveiflum tíðahringsins.

 

Tíðarblóð hefur áhrif á sýrustig (pH gildi) legganga og getur því fylgt kláði fyrstu daga blæðinga. Algengt er að konur telji skýringuna vera ofnæmi fyrir tíðatöppum eða bindum.  Mun líklegra er að þessi sýrustigsbrenglun sé orsökin.

 

Annað

Ofnæmi, til dæmis fyrir þvottaefni, háreyðinga- eða raksápu. Þegar rakað er á þessu svæði verða oft til lítil sár og þegar hárin koma aftur fylgir því oft kláði.

 

Til eru sjúkdómar sem valda viðvarandi kláða og því ætti alltaf að leita læknis ef kláði er viðvarandi.

 

Hvað er til ráða

Vegna sterkrar lyktar, kláða og óþæginda er algengt að konur reyni að þvo sér oftar. Þetta er ekki til bóta því það þurrkar húðina meira upp og getur aukið á einkennin. Aldrei á að skola upp í leggöngin.  Það skolar burtu eðlilegri útferð, þurrkar upp slímhúð, breytir sýrustigi og hefur áhrif á eðlilegt jafnvægi bakeríuflóru sem þar á að ríkja.

 

Góð regla er að skrá niður einkenni og hvað þú telur valda þeim til að byrja að skilja orsakatengslin. Er þetta reglubundið?  Alltaf á sama stað í tíðahringnum og hverfur jafnskjótt? Er það þruska eða flóruójafnvægi?  Tengt hormónum, samförum, hárvexti eða er þetta af völdum ofnæmis?  Mikilvægt er að skrá niður hvenær einkennin koma og kortleggja hverju einkennin tengjast og þá annaðhvort minnka orsakavaldinn eða reyna að minnka einkennin.

 

Ýmsar vörur eru til í apótekum sem geta hjálpað konum að komast yfir þessi vandamál en mikilvægt er að átta sig á orsökunum til að velja rétta meðferð og leita til læknis ef einkenni eru viðvarandi.

 

Í apótekum er hægt að fá sveppalyf án lyfseðils fyrir leggöng og húð. Þegar ástandið hefur varað lengi og erting í húð er mikil getur sveppalyf sem einnig inniheldur vægan stera hjálpað. Bómullarnærföt hleypa lofti frekar að húðinni og getur því verið til bóta að velja þau fremur en nærföt úr gerviefnum.

 

Flóruójafnvægi er hægt að laga með geli eða hylkjum sem lækka sýrustigið og stuðla að fljórujafnvægi. Ekki er hjálplegt að borða matvöru með þessum bakteríum þar sem þær ná þá ekki í leggöngin þar sem þær ættu að gera gagn. Áður fyrr var talað um að setja jógúrt eða mjólkurvörur upp í leggöngin sem ég get ekki mælt með enda er nú orðið gott úrval til þess gerðum vörum fyrir leggöng sem hægt er að kaupa.

 

Þær konur sem hafa tilhneigingu til að fá flóruójafnvægi geta notað þessar vörur í fyrirbyggjandi tilgangi. Í erfiðari tilfellum gæti þurft sýklalyf og reyna svo að viðhalda góðu sýrustigi í framhaldi með geli eða hylkjum fyrir leggöng.

 

Konur sem fá einkennin eftir samfarir geta markvisst notað efni sem breyta sýrustigi og koma á jafnvægi flórunnar fljótt eftir samfarir og dagana á eftir til að sjá hvort hægt er að stytta tímann eða jafnvel koma í veg fyrir kláða og flóruójafnvægi sem getur fylgt sæðisvökvanum.

 

Konum með hormónatengdan kláða við breytingaskeið eða brjóstagjöf má hjálpa með töflum/kremi fyrir leggöng sem innihalda estrogen.  Læknar geta veitt ráðleggingar um notkun þessara efna.  Einnig getur verið til bóta að nota efni fyrir leggöng sem auka raka eða koma á jafnvægi flórunnar. Gott er að nota sleipiefni við samfarir til að minnka líkur á sárum og eymslum í viðkvæmri slímhúð.

 

Dagana fyrir blæðingar og einnig meðan á þeim stendur getur verið til bóta að nota gel eða hylki sem lækka sýrustig í  leggöngum eða innihalda lactobacillus.

 

Húðina er hægt að vernda með því að nota krem sem hrinda frá vökva og koma því í veg fyrir að blóðið liggi að húðinni (oft hvít og þykk, ætluð fyrir bleyjubörn).

 

Munið að hlusta á líkamann og skrá niður einkenni og hvað þú telur valda þeim til að byrja að skilja orsakatengslin.

Það tekur tíma að ná jafnvægi í flóru legganganna og þótt árangurinn komi ekki alveg strax í ljós þarf það alls ekki að þýða að ekki sé rétt meðhöndlað.

 

Fleiri greinar um tengd málefni munu birtast hér á blogginu, m.a um óþægindi eftir samfarir og þvotta á kynfærasvæði auk annarra málefna.

 

Tengdar greinar

samfarir og óþægindi á kynfærum

Sæðisvökvi – óþægindin eftir samfarir sem erfitt er að tala um

óþægindi í leggöngum

Má nota sápu á kynfærasvæðið

 

Tengdar vörur

Rosonia – Við óþægindum á ytri kynfærasvæði

Liljonia – Við óþægindum í leggöngum

Smaronia – Við þurrki í leggöngum